Rezerwacja stolików

Szanowni klienci!

Informujemy, że rezerwacji stolików można dokonać:
1/ osobiście w winiarni poprzez podanie danych do rezerwacji i wpłatę zaliczki w wyliczonej wysokości gotówką lub kartą,
2/ telefonicznie (508 27 77 48) z kraju z zagranicy poprzez podanie danych do rezerwacji i wpłatę zaliczki w wyliczonej wysokości na konto w banku BSR w Krakowie nr 85 8589 0006 0000 0031 9984 0001 – właściciel konta PIRS sp. z o.o. Kraków ul. Straszewskiego 27 z adnotacją „rezerwacja, data, hasło”

UWAGA!!!
REZERWACJE TELEFONICZNE UZNAJEMY ZA WAŻNE PO OTRZYMANIU PRZELEWU Z ZALICZKĄ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 2 DNI ROBOCZE LICZONE OD OTRZYMANIA WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA REZERWACJI PRZEZ PERSONEL LOKALU. PROSIMY O DRUKOWANIE POTWIERDZENIA PRZELEWU W CELU OKAZANIA OBSŁUDZE.

ZASADY OGÓLNE REZERWACJI STOLIKÓW W WINNYM GRONIE
1/ Dokonując rezerwacji należy podać:
a. datę i godzinę rezerwacji
b. ilość osób
c. nazwisko / pseudonim osoby rezerwującej / hasło rezerwacji
2/ Koszt rezerwacji: BEZPŁATNA, ale wymagana jest zaliczka 15,00 / osoby (minimum 2 osoby).
3/ Zaliczkę wykorzystujemy w barze w dniu rezerwacji.
4/ Zaliczka niewykorzystana przepada.
5/ Rezerwację uważa się za nieaktualną, a zaliczka przepada po upływie 17 minut od ustalonej godziny rezerwacji.

Warunki rezerwacji stolików nie podlegają negocjacji.